Brochure Columbus

Een unieke ontdekkingsreis naar jouw potentieel

Wil ook jij met minder inspanning en energie, meer uit je werk  en privéleven halen met meer voldoening en plezier? Wil jij  deze kracht in jezelf ervaren, ontdekken en ontwikkelen? 

Onze training biedt jou deze kans! 

Uniek drieluik programma 

Corinor richt zich op het ontwikkelen van jouw wensen en  jouw talenten. Door het scheppen van kansen en te werken  vanuit innerlijke motivatie leren we je daadwerkelijk jouw  persoonlijke ontwikkeling vorm te geven zoals jij dat wenst,  zakelijk en privé. Het brengt een proces van versnelde  persoonlijke groei op gang, dat leidt tot blijvende verhoging  van jouw persoonlijke effectiviteit, persoonlijk leiderschap  en persoonlijk ondernemerschap. Neem het roer van je  leven in eigen hand en haal met minder inspanning en  energie meer resultaat, voldoening en plezier uit je leven,  zowel zakelijk als privé. 

Versnelde persoonlijke groei 

De Columbustraining is in de eerste plaats gericht op het  daadwerkelijk ervaren van je eigen manier van handelen.  Vervolgens staat het ontdekken van andere mogelijkheden,  het bewuster grensverleggend opereren en het nemen van  eigen verantwoordelijkheid voor resultaten in je eigen leven  centraal. Deze ontdekkingsreis betekent een definitieve  opstap naar beter reageren en effectiever functioneren.  Je krijgt inzicht in de volgende vraag: 'Hoe kunnen mijn  competenties en talenten tot ontwikkeling komen om mijn  doelen, ambities en wensen te verwezenlijken?’ 

Voor wie? 

De Columbustraining is interessant voor iedereen die weet  of voelt dat er meer uit het leven te halen is. De training is  uitermate geschikt als jij: 

  • je persoonlijke effectiviteit in korte tijd wil verbeteren ▪ je persoonlijke groei wil versnellen of een nieuwe  impuls wil geven 
  • je eigen opgelegde beperkingen en veronderstellingen  wil doorbreken 
  • meer succesvol wil zijn in je doen en laten 
  • effectiever met veranderingen wil omgaan en stress  beter wil hanteren 
  • meer wil openstaan voor nieuwe mogelijkheden,  kennis en ervaringen 
  • je leven soms als een sneltrein ervaart waarin je geen  tijd en ruimte neemt om vast te stellen of je wel op het  juiste spoor zit 
  • meer diepgang in je leven en relaties wil realiseren ▪ op zoek bent naar ‘jezelf’ en je je zo nu en dan afvraagt:  ‘Wat wil ik nu precies?’ 
  • je emotionele intelligentie in korte tijd wil verhogen ▪ (nog) meer geluk wil ervaren
  • voor deze training heb je geen vooropleiding nodig, wel is begrip van de nederlandse taal een vereiste

Onze aanpak  

Corinor heeft een praktische trainingsmethodiek ontwikkeld die je direct in staat stelt je eigen resultaten op unieke  wijze te beïnvloeden. Deze, in de praktijk geteste leermethodiek heet ‘experiential learning’, waarbij een permanent  persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef gecreëerd wordt. Onze trainingen wijken sterk af van andere trainingen. Je  hoeft niet te luisteren naar lange lezingen of `peptalks’. In tegendeel, je neemt deel aan zorgvuldig ontworpen oefeningen die een spiegelfunctie hebben. Deze oefeningen en opdrachten geven je een feilloos inzicht in jouw overtuigingen,  normen, waarden, verwachtingen, drijfveren, verlangens,  gevoelens, gedachten en gewoontes. Je ontdekt herkenbare patronen, die jouw gedrag en daarmee samenhangende  communicatie en effectiviteit op dat moment in jouw leven  bepalen. Je wordt bewust van je eigen gedrag en het effect  daarvan op je eigen presteren. In de training krijg je handvatten ter verhoging van je persoonlijke effectiviteit. 

“Eén mens is in staat verschil  te maken! Wil jij deze bron in  jezelf ontdekken?”

Resultaat en ervaring 

Deze training wordt gewaardeerd met gemiddeld het cijfer 9;  bij minder dan 1% van de deelnemers voldeed de training niet  aan hun verwachtingen. 

Andere ervaringen die deelnemers  terugkoppelen na de Columbustraining zijn: 

▪ “Ik heb beter inzicht in mijn persoonlijke ambities,  wensen en prioriteiten.” 

▪ “Ik denk meer in mogelijkheden en creëer meer kansen.” ▪ “Ik word minder geleefd door de omstandigheden: heb meer grip op situaties en neem meer het heft in handen.” ▪ “Ik presteer boven mijn eigen verwachtingen.”

▪ “Ik heb meer zelfvertrouwen en rust gekregen.” 

▪ “Ik ervaar een beter evenwicht tussen denken en  handelen.” 

▪ “Ik ben me bewust geworden van de invloed die ik heb  op mijn leven, dat van anderen en de dingen die gebeuren.” 

▪ “Ik oordeel minder en ga gewoonweg makkelijker,  lichter en vrijer door het leven.” 

Je ontvangt een certificaat voor deze training

Persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit uiten zich in alle aspecten van ons leven, dus ook in je werk. Wil je ook op duurzame wijze, met groter gemak en minder energie betere resultaten in je werk boeken? Wij hebben een aparte brochure voor je werkgever beschikbaar waarin de voordelen staan beschreven. Deze brochure kun je bij ons opvragen of is te downloaden via www.corinor.nl

Uniek programma  

De Columbustraining bestaat uit 4 opeenvolgende dagen en een praktijkavond op de donderdagavond aansluitend aan de  training. Elke avond heb je 30 minuten studiebelasting ter voorbereiding op de volgende dag. Voor de praktijk avond krijg je een opdracht van 1 uur studiebelasting. De opzet van de training is zo georganiseerd dat werk  en andere verplichtingen zoveel mogelijk door kunnen gaan. De trainingen vinden plaats op bijzondere, inspirerende locaties. 

Op deze training gelden de Klachtenregeling en Algemene Voorwaarden Corinor People and Tribe Development B.V. Kijk voor alle actuele informatie over prijzen, locatie en  trainingsdata op www.corinor.nl 

Tijdschema van de Columbustraining:  

Donderdag : 18:00 - 19:00 (ontvangst)
19:00 - 22:00 (training) 

Vrijdag : 10:00 - 22:00 (training) 

Zaterdag : 10:00 - 22:00 (training) 

Zondag : 10:00 - 17:00 (training) 

Donderdag: 19:30 - 22:00 (praktijkavond) 

Mandelatraining 

De Mandelatraining is het tweede deel van ons unieke  drieluikprogramma en sluit aan op de Columbustraining.  In de Columbustraining staat de ontdekkingsreis naar  je eigen ik centraal. Er wordt gekeken naar je patronen,  overtuigingen en ambities. 

In de Mandelatraining gaan we een stapje verder. Hier  staat het doorbreken van oude gewoontes en de duurzame  verankering naar werkbare gewoontes centraal. De  Mandelatraining geeft je de mogelijkheid te breken met het  verleden, om je vervolgens te richten op de mogelijkheden  in de toekomst. Je zult intens ervaren wat jouw kwaliteiten  zijn en wat voor jou écht belangrijk is in het leven. Je zult  ontdekken dat jouw mogelijkheden vele malen groter zijn  dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Je zult bewust  inzien dat jij de bron bent van al deze mogelijkheden; dat al  die kwaliteiten en al het potentieel in jou zit! 

Gandhitraining

De Gandhitraining is de laatste module van ons unieke  drieluikprogramma. De Gandhitraining is een drie maanden  durend traject dat leidt tot inspirerend leiderschap. 

Je leert jouw kwaliteiten effectief in te zetten. Je zult in  staat zijn in kortere tijd met minder inspanning, individuele  en collectieve ambities en doelstellingen te realiseren.  Door continu de eigen referentiekaders te verruimen, door  ‘out-of-the-box’ te denken, door verantwoordelijkheid en  actiebereidheid maak je schijnbaar onmogelijke ambities  en doelen in je werk en privéleven haalbaar. Niet alleen  voor jezelf, maar ook voor je omgeving. 

Je brengt focus aan en houdt jezelf scherp. Je bent in staat  jezelf te coachen en te corrigeren. De training stelt jou in  staat je volledige potentieel en kwaliteiten te ervaren en het  maximaal haalbare uit jezelf, in je leven te integreren. We  bieden een ongekende mogelijkheid om buiten je gebaande  paden en eigen verwachtingen te functioneren.

Heb je vragen?  

Bel of mail ons dan! Wij staan je graag te woord. In een  oriënterend gesprek kan worden ingegaan op onze aanpak in  relatie tot jouw wensen, drijfveren, motivatie en bereidheid tot  ontdekking en ontwikkeling van jouw eigen potentieel. 

Heuvellaan 80
4813 GC Breda 

+31 613464316

info@corinor.nl 

www.corinor.nl 

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram