Gandhitraining 

Ongekende effecten in de praktijk

Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap

Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen aanzetten tot het bereiken van hun ambities en doelen? 

De Gandhitraining is een onvergetelijk succesprogramma tot inspirerend en ondernemend leiderschap wat jou ieder moment nieuwe mogelijkheden en invalshoeken biedt om individuele en collectieve ambities vorm en inhoud te geven, op basis van bewuste keuzes, eigenaarschap en voorbeeldgedrag. 

Uniek vervolgtraining 

Het Gandhiprogramma is een drie maanden durend programma tot inspirerend leiderschap. Er vindt een uitzonderlijke verdiepingsslag plaats in je leven, in navolging van de Mandelatraining. Het stelt jou in staat je volledige potentieel en kwaliteiten te ervaren en het maximaal haalbare uit jezelf in je leven te integreren. Een ongekende mogelijkheid wordt geboden om buiten de gebaande paden en eigen verwachtingen te gaan functioneren. Je zult ervaren welke unieke kwaliteiten je hebt en hoe krachtig je werkelijk bent. 

In de Mandelatraining heb je ontdekt dat jouw mogelijkheden veel groter zijn dan je zelf voor mogelijk hebt gehouden. Je bent je ervan bewust geworden dat jij de bron bent van al die mogelijkheden, dat al die kwaliteiten in jou zitten! 

Door het continue verruimen van je eigen denk-, gevoels kader en actiebereidheid, laat jij wensen uitkomen en maak jij schijnbaar onmogelijke ambities en doelen voor jezelf en je omgeving haalbaar. Een onvergetelijk succesprogramma wat jou ieder moment nieuwe mogelijkheden en invalshoeken biedt om jouw leven vorm en inhoud te geven op basis van bewuste keuzes vanuit je ware zelf. 

Voor wie? 

De Gandhitraining is interessant voor iedereen die, in navolging van de Columbus- en Mandelatraining, wil leren inspireren. 

De Gandhitraining is een drie maanden durend programma tot inspirerend leiderschap. Dit houdt in dat je leert om het maximaal haalbare uit jezelf te halen. Je bent na de Gandhitraining in staat jezelf continu te ontwikkelen, zelfreflectie en -correctie toe te passen en gewenste veranderingen door te voeren. Voor deze training heb je geen vooropleiding nodig. Begrip van de nederlandse taal is een vereiste.

Meerwaarde 

Je bepaalt wat écht belangrijk is voor jou, leert focus aan te brengen en uiteindelijk afscheid te nemen van zaken die energie kosten en er niet toe doen. Dit maakt je effectiever en helpt je gemakkelijker je doelen te realiseren. Je leert jezelf coachen, waardoor jij je eigen leven leidt.

Onze aanpak 

In dit drie maanden durend programma staan de ambities, passies en doelen die jij in je leven, zowel zakelijk als privé, wilt realiseren centraal. 

Inspirerend leiderschap is een manier om je eigen leven vorm te geven en een middel waarmee je anderen aanzet tot het bereiken van hun ambities en doelen. Je ontwikkelt in de Gandhitraining jouw ogenschijnlijke grenzen en barrières hanteerbaar te maken en leert deze blijvend te verleggen en op te rekken als jij daarvoor kiest. 

Centraal staat het integreren van jouw leiderschapsprincipes in je leven op basis van persoonlijk effectieve en werkbare normen en waarden:

 • Je leert deze in overeenstemming brengen met je denk- en handelwijze. 
 • Je creëert een duidelijke visie op je toekomst en focust op de verwezenlijking van persoonlijke en beroepsmatige drijfveren en ambities. 
 • Je denkt in mogelijkheden en benut kansen. 
 • Je weet anderen te inspireren in het bereiken van individuele en collectieve ambities. 
 • Je luistert naar intenties, neemt verantwoordelijkheid voor eigen resultaten en toont voorbeeldgedrag. 
 • Je bent zowel je eigen persoonlijke leermeester als die van anderen. 
 • Je bent in staat jezelf continu te ontwikkelen, zelfreflectie en correctie toe te passen en gewenste veranderingen door te voeren. 
 • Je zult effectiever communiceren, je creativiteit verhogen, meer een teamspeler zijn en gepassioneerd en intenser leven. 
 • Je bent gecommitteerd aan jezelf en anderen en daarnaast transparant
 • ontwikkel je nieuwe excellente manieren samen met gelijkgestemden, die ook het inspirerende leiderschap tot uiting brengen in hun leven. 
 • Je realiseert fantastische dingen in jouw leven, dat van anderen en in onze maatschappij. Jouw voorbeeldgedrag is de essentie! 

Resultaat en ervaring 

Ervaringen die deelnemers terugkoppelen na de Gandhitraining zijn: 

 • “Ik ben in staat meer te realiseren in minder tijd, met meer plezier en voldoening.” 
 • “Ik beschik over een groter vermogen om proactief mijn beoogde ambities en doelstellingen daadwerkelijk te realiseren, in minder tijd, met meer energie en focus.” 
 • “Ik denk meer in mogelijkheden en creëer meer kansen.” ▪ “Ik durf risico’s te nemen en ga moeilijke beslissingen niet meer uit de weg.” 
 • “Ik heb inzicht gekregen in wat echt authentiek inspirerend leiderschap teweeg kan brengen in organisaties en hoe overtuigend het effect zichtbaar kan zijn in de resultaten.” 
 •  “Ik heb mijn ware ‘drive’ ontdekt; niet door een standaard aanpak maar door een unieke benadering die echt verbluffend effectief is.” 
 • “Ik ben in staat naar mijn eigen gedrag en handelen te kijken en kan directe zelfreflectie en zelfcorrectie toepassen.” 
 • “Mijn creativiteit bij het oplossen van problemen is verhoogd.” 
 • “Ik maak keuzes en neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen resultaten, loopbaan en werkomgeving.” 

Je ontvangt een certificaat voor deze training

Wil ook jij een nieuwe werkbare basis leggen in je leven en daarmee je eigen toekomst anders vormgeven? Wij hebben een aparte brochure voor je werkgever beschikbaar waarin de voordelen staan beschreven. Deze brochure kun je bij ons opvragen of is te downloaden via www.corinor.nl 

Uniek programma 

De Gandhitraining omvat 3 groepsgewijze trainingen (totaal 15 dagdelen) in de weekenden op: 

Zaterdag : 0900 - 10:00 (ontvangst) 

 10:00 - 22:00 (training) 

Zondag: 10:00 - 18:00 (training) 

Tussen de groepsgewijze trainingen vinden gemiddeld 6 coaching sessies (van max 4 uur) plaats in vaste subgroepen onder professionele begeleiding van een ervaren coach van Corinor. 

Op deze training gelden de Klachtenregeling en Algemene Voorwaarden Corinor People and Tribe Development B.V. De trainingen vinden plaats op een bijzondere, inspirerende locatie: Conferentiecentrum Bovendonk in de omgeving van Breda. Kijk voor actuele informatie over prijzen en trainingsdata op www.corinor.nl 

“Ambities en verlangens, zijn voorgevoelens van hetgeen jij in staat bent daadwerkelijk te realiseren.” 

Masteropleiding in Essentie Ontwikkeling 

Wil jij professioneel leren coachen, processen begeleiden bij verandertrajecten en teams laten excelleren? Wil jij groepen op inspirerende en creatieve wijze begeleiden, trainingen en workshops verzorgen en mensen in hun kracht leren zetten? Wil jij culturen en transformaties leren vormgeven? Kortom: wil jij in het algemeen het menselijk potentieel tot ontwikkeling brengen? 

Dit kan je allemaal leren in onze opleiding Master in Essentie Ontwikkeling (MEO). Deze innovatieve opleiding richt zich op het ontwikkelen van onbewust potentieel in mensen. We gaan daarmee verder dan het overwegend ontwikkelen van aanwezige competenties en talenten van mensen en groepen. Een talent is immers een natuurlijke begaafdheid die al tot ontwikkeling is gebracht. Wij gaan aan de slag met onbewust, onbenut potentieel; de natuurlijke begaafdheden, het in de aanleg al aanwezig potentieel, dat nog niet tot bekwaamheid is ontwikkeld. Want dat onbewust potentieel, is de essentie die leidt tot ongekende mogelijkheden! 

Heb je vragen? 

Bel of mail ons dan! Wij staan je graag te woord. In een oriënterend gesprek kan worden ingegaan op onze aanpak in relatie tot jouw wensen, drijfveren, motivatie en bereidheid tot ontdekking en ontwikkeling van jouw eigen potentieel. 

Heuvelstraat 80

4813 GC Breda 

+31 613464316

info@corinor.nl 

www.corinor.nl 

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram