Mandelatraining 

Duurzame persoonlijke groei, effectiviteit en persoonlijk leiderschap 

Een doorbraak training voor duurzaam effect 

Wil jij oude gewoontes doorbreken en omzetten naar voor jou werkbare gewoontes? Wil jij ervaren wat jouw kwaliteiten zijn en  wat voor jou écht belangrijk is in het leven? 

De Mandelatraining geeft je de mogelijkheid te breken met het  verleden, om je vervolgens te richten op de mogelijkheden in de  toekomst. 

Unieke duurzame vervolgtraining De Mandelatraining is een vervolgtraining op de  Columbustraining. In de Columbustraining heeft de  ontdekkingsreis naar je eigen ik centraal gestaan. Gekeken  is naar je patronen, overtuigingen en ambities.

In de Mandelatraining staat het doorbreken van oud  gedrag en de duurzame verankering naar, voor jou,  werkbare gewoontes centraal. De Mandelatraining geeft  je de mogelijkheid te breken met “oud gedrag” en je te  richten op je mogelijkheden in de toekomst. Je zult intens  ervaren wat je potentieel en kwaliteiten zijn en wat voor  jou écht belangrijk is in het leven. Je ontdekt dat jouw  mogelijkheden veel groter zijn dan je ooit voor mogelijk had  gehouden. Je gaat bewust inzien dat jij de bron bent van al  die mogelijkheden en al die kwaliteiten in jou zitten! 

Gegarandeerd duurzaam effect 

In de Columbustraining wordt je je bewust van je patronen,  overtuigingen en ambities. In de Mandelatraining staat het  doorbreken van je gewoonten en de doorbraak naar, voor  jou werkbare gewoontes, centraal.  

De inzichten die je hebt opgedaan uit de Columbustraining  ga je in de Mandelatraining kracht bijzetten en duurzaam  bestendigen. Je focust op de mogelijkheden en werpt een  blik op de toekomst waarbij je waarde voor jezelf creëert.

Na het volgen van de Mandelatraining, garandeert  Corinor een duurzaam effect dat wordt aangetoond in  wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van  Amsterdam.  

Voor wie? 

De Mandelatraining is interessant voor iedereen die, in navolging van de Columbustraining, een duurzame verdieping  wil aanbrengen. In korte tijd versterk je persoonlijke groei,  effectiviteit en persoonlijk leiderschap.  De training is bedoeld voor mensen die vanuit hun eigen  kracht bewuste keuzes willen maken en meer diepgang in  hun werk, leven en relaties willen realiseren. Voor deze opleiding heb je geen vooropleiding nodig. Begrip van de nederlandse taal is een vereiste.

Onze aanpak 

Het is een krachtig programma vol diepgaande processen,  oefeningen, coaching en verdiepingsslagen met oog op  bewustzijn, persoonlijke groei en inzicht in eigen drijfveren  en gehanteerde normen en waarden. De training gaat  over het oprekken van kaders, zienswijzen, vastgeroeste  patronen en overtuigingen. Je ontdekt wat je mogelijkheden  zijn als je gecommitteerd bent aan jezelf, je ambities en  passies. 

Je leert kijken naar je eigen, ogenschijnlijke grenzen en  barrières en leert deze blijvend te verleggen en op te  rekken. Je gaat in je eigen kracht staan en ervaart dat je  veel meer in je hebt qua potentieel en mogelijkheden dan  je nu doet vermoeden. Deze training is uniek in zijn soort.  Ontdek je eigen “onbenutte potentieel” en briljantje in jezelf  en anderen! 

Resultaat en ervaring 

Ervaringen die deelnemers terugkoppelen na de  Mandelatraining zijn: 

  •  “Ik presteer boven mijn eigen verwachtingen.” ▪ “Ik ben me nog meer bewust geworden van mezelf en  handel vanuit wie ik ben.” 
  •  “Ik beschik over een groter vermogen om beoogde  doelstellingen daadwerkelijk te realiseren. 
  •  “Ik heb een nieuwe manier gevonden om dezelfde dingen anders aan te pakken, met meer plezier en  minder energieverspilling.” 
  •  “Mijn leiderschapskwaliteiten zijn sterk verbeterd.” ▪ “Mijn bereidwilligheid om uitdagingen aan te nemen is  toegenomen.” 
  •  “Ik ervaar een beter evenwicht tussen denken en  handelen.” 
  • “Ik heb een helder inzicht in mijn eigen loopbaan en  carrièrewensen.” 
  •  “Ik heb de regie over mijn eigen leven omdat ik me bewust ben van de keuzes die ik maak en de consequenties die dat heeft.” 

Wil ook jij een nieuwe werkbare basis leggen in je leven en  daarmee je eigen toekomst anders vormgeven? Wij hebben  een aparte brochure voor je werkgever beschikbaar waarin  de voordelen staan beschreven. Deze brochure kun je bij  ons opvragen of is te downloaden via www.corinor.nl 

Je ontvangt een certificaat voor deze training

Uniek programma  

De Mandelatraining bestaat uit 4 opeenvolgende dagen en een praktijkavond op de donderdag aansluitend aan de training. Elke avond heb je 30 minuten studiebelasting ter voorbereiding op de volgende dag. Voor de praktijk avond krijg je een opdracht van 1 uur studiebelasting. De opzet van de training is zo georganiseerd dat  werk en de andere verplichtingen zoveel mogelijk door  kunnen gaan.  

De trainingen vinden plaats op een bijzondere, inspirerende  locatie: Conferentiecentrum Bovendonk in de omgeving  van Breda. Kijk voor actuele informatie over prijzen en  trainingsdata op www.corinor.nl 

Tijdschema van de Mandelatraining:  

Donderdag : 09:00 - 10:00 (ontvangst) 

10:00 - 22:00 (training) 

Vrijdag : 10:00 - 22:00 (training) 

Zaterdag : 10:00 - 22:00 (training) 

Zondag : 10:00 - 17:00 (training) 

Donderdag: 19:30 - 22:00 (praktijkavond) 

Op deze training gelden de Klachtenregeling en Algemene Voorwaarden Corinor People and Tribe Development B.V

“Laat wat je bent geworden niet in de weg staan van wie je werkelijk bent” 

Gandhitraining 

De Gandhitraining is de laatste module van ons unieke drieluikprogramma. De Gandhitraining is een drie maanden  durend traject dat leidt tot inspirerend leiderschap. 

Je leert jouw kwaliteiten effectief in te zetten. Je zult in staat  zijn individuele en collectieve ambities en doelstellingen in  kortere tijd met minder inspanning te realiseren. Door  continu de eigen referentiekaders te verruimen, door  ‘out-of-the-box’ te denken, door verantwoordelijkheid en  actiebereidheid maak je schijnbaar onmogelijke ambities  en doelen in je werk en privéleven haalbaar. Niet alleen  voor jezelf, maar ook voor je omgeving. 

Je brengt focus aan en houdt jezelf scherp. Je bent in staat  jezelf te coachen en te corrigeren. De training stelt jou in  staat je volledige potentieel en kwaliteiten te ervaren en het  maximaal haalbare uit jezelf, in je leven te integreren. We  bieden een ongekende mogelijkheid om buiten je gebaande  paden en eigen verwachtingen te functioneren.

Masteropleiding in Essentie Ontwikkeling 

Wil jij professioneel leren coachen, processen begeleiden  bij verandertrajecten en teams laten excelleren? Wil jij  groepen op inspirerende en creatieve wijze begeleiden,  trainingen en workshops verzorgen en mensen in hun  kracht leren zetten? Wil jij culturen en transformaties leren  vormgeven? Kortom: wil jij in het algemeen het menselijk  potentieel tot ontwikkeling brengen? 

Dit kan je allemaal leren in onze opleiding Master in  Essentie Ontwikkeling (MEO). Deze innovatieve opleiding  richt zich op het ontwikkelen van onbewust potentieel in  mensen. We gaan daarmee verder dan het overwegend  ontwikkelen van aanwezige competenties en talenten van  mensen en groepen. Een talent is immers een natuurlijke  begaafdheid die al tot ontwikkeling is gebracht. Wij  gaan aan de slag met onbewust, onbenut potentieel; de  natuurlijke begaafdheden, het in de aanleg al aanwezig  potentieel, dat nog niet tot bekwaamheid is ontwikkeld.  Want dat onbewust potentieel, is de essentie die leidt tot  ongekende mogelijkheden! 

Heb je vragen?  

Bel of mail ons dan! Wij staan je graag te woord. In een  oriënterend gesprek kan worden ingegaan op onze aanpak in  relatie tot jouw wensen, drijfveren, motivatie en bereidheid tot  ontdekking en ontwikkeling van jouw eigen potentieel. 

Heuvelstraat 80

4813 GC, Breda

+31613464316 

info@corinor.nl 

www.corinor.nl 

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram