Competenties die je ontwikkelt
Persoonlijke transformatie en effectiviteit
Verhoging van zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfacceptatie

Ons programma levert direct concrete resultaten en voordelen op.

Algemene ervaringen die deelnemers veelal terugkoppelen na onze trainingen zijn:

 • Hernieuwd richtingsgevoel: beter inzicht in persoonlijke doelen en prioriteiten.
 • Kansen zien om zelf opgelegde beperkingen en veronderstellingen over zichzelf en anderen te doorbreken.
 • De start met het maken van onderscheid tussen hoe iemand zich voordoet en wie iemand werkelijk is.
 • Zich ervan bewust worden dat ze een verschil kunnen maken in hun eigen leven en in de levens van anderen.
 • Beter inzicht in - en aanvoelen van andere mensen.
 • Verhoging van zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfacceptatie.
 • Kennis van eigenwaarde, verhoogde spontaniteit, openheid en levendigheid.
 • Minder geleefd worden door de omstandigheden: meer grip op situaties en zelf meer initiatief nemend.
 • Presteren boven de eigen verwachtingen.
 • Verhoogde creativiteit bij het oplossen van problemen.
 • Toename in de bereidwilligheid om uitdagingen aan te nemen.
 • Beter evenwicht tussen denken en doen.
 • Prettigere en diepgaandere relaties.

Ervaringen van deelnemers in de werksituatie:

Persoonlijke transformatie en effectiviteit uit zich in alle aspecten van ons leven, dus ook in je werk. De capaciteit om op consistente wijze en met groter gemak en minder energie betere resultaten in het werk te boeken is het meest genoemde resultaat dat deelnemers op hun werk ervaren na onze trainingen.

Op het werk wordt ervaren:

 • Groter vermogen om beoogde doelstellingen daadwerkelijk te realiseren.
 • Beter inzicht in - en aanvoelen van andere mensen.
 • Verbeterde samenwerking als teamspelers.
 • Verbeterde omgang met hoge werkdruk, stress en tijdsdruk.
 • Sterk verbeterde leiderschapskwaliteiten.
 • Minder geleefd worden door de omstandigheden: meer grip op situaties en zelf meer initiatief nemend.
 • Presteren boven de eigen verwachtingen.
 • Verhoogde creativiteit bij het oplossen van problemen.
 • Toename in de bereidwilligheid om uitdagingen aan te nemen.
 • Kennis van eigenwaarde, verhoogd zelfvertrouwen, openheid en levendigheid.
 • Beter evenwicht tussen denken en handelen.
 • Helder inzicht in eigen loopbaan en carrièrewensen.

Kwaliteiten die in onze persoonlijke effectiviteit trainingen sterk worden beïnvloed bij deelnemers, zijn:

Zelfkennis & zelfacceptatie

De vaardigheid waarmee u uw talenten en potentieel volledig kunt benutten en u minder sterke kanten leert te accepteren.

Zelfvertrouwen

Het vermogen om ook in tijden van verandering en onzekerheid in uzelf te geloven, zonder uzelf te "verliezen" in details of hoge werkdruk.

Aanpassingsvermogen

Het vermogen om effectief met veranderingen om te kunnen gaan en de bereidheid om meer verantwoordelijkheid te nemen.

Creativiteit

Een noodzakelijke vaardigheid om in een complexer wordende werkomgeving succesvolle oplossingen, methodes, producten en diensten te bedenken.

Leergierigheid

De gave om open te blijven staan voor nieuwe mogelijkheden, kennis en ervaring. Hiermee houdt u uw kennis die aan inflatie onderhevig is, op peil. Het gevolg is continue persoonlijke groei.

Daadkracht & besluitvaardigheid

Het vermogen om resultaat te behalen. Met een goede balans tussen denken en doen kan men snel en kordaat tot actie overgaan, juist in tijden waarin de toekomst almaar moeilijker te voorspellen wordt.

Persoonlijk leiderschap

Het vermogen om anderen te inspireren tot actie over te gaan door middel van voorbeeldgedrag.

Passie

De gave om ervoor te gaan. Weten waar uw passie naar uitgaat en waar u goed in bent creëert zelfmotivatie, energie en grote stressbestendigheid.

Inlevingsvermogen

Het vermogen om open te staan en begrip te hebben voor mensen met andere overtuigingen, visies en (culturele) achtergronden is absoluut noodzakelijk voor goed teamwork en tevreden klanten.

Visie

Het vermogen om de toekomst te kunnen visualiseren. Een heldere visie op de toekomst van uzelf en uw bedrijf maakt u doelgerichter en energieker.

Wat voor en achter ons ligt zijn kleinigheden, vergeleken met wat in ons ligt.

Columbus informatieavond
informatieavond
Kom luisteren én ervaren op de informatieavond!
Aanmelden
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram