Verandering vraagt om vernieuwing

Begeleiding Organisatievernieuwing

Mensen en organisaties in een verandertraject hebben beperkt zicht op hun eigen mogelijkheden om écht te veranderen. Meestal kunnen ze veranderingen onvoldoende zelf vormgeven. Ze kunnen daarbij wel wat inspiratie gebruiken. Verandering vraagt immers om vernieuwing op veel fronten.

Concurrentie uit onverwachte hoeken. Digitalisering. Dalende loyaliteit. Nieuwe wetgeving, nieuwe spelregels. De impact op de organisatie is groot. De behoefte aan reactie nog groter. Tegelijkertijd is de organisatie in verwarring. Vermoeidheid slaat toe. Energie daalt. De focus op wat echt belangrijk is neemt af. Veel management en weinig leiderschap. Tijd voor vernieuwing.

Organisatievernieuwing a la Corinor = samenwerken aan gegarandeerde en meetbare resultaten

Kenmerkend voor onze aanpak is het allignen van individuele ambities tot een collectieve ambitie die gedragen wordt. Snel verstevigen van moedig leiderschap op alle niveaus binnen de organisatie. Cross-functioneel samenwerken aan een gemeenschappelijke ambitie. Veilig en oncomfortabel werken aan de echte prioriteiten. Elkaar aanspreken zonder te veroordelen. Helpen zonder te redden. Snelheid maken en houden door weg te blijven van perfectie. Vooruitgang en successen te vieren zodat managers en medewerkers de moed en bereidheid ontwikkelen om versneld nieuw gedrag te tonen.
We implementeren hiermee een ontwikkelklimaat en processen waar mensen op elkaar kunnen rekenen. Een structuur dat staat als we vertrekken en waarop de organisatie zelf kan voortbouwen.

Corinor beschikt over de ‘architecten’ om samen de gewenste organisatievernieuwing en professionalisering te ontwikkelen

Al onze begeleidingstrajecten starten met een “Assessment”. Met als doel om de naakte waarheid scherp te stellen en het collectieve verlangen te vangen in een heldere ambitie. Waarna we samen de marsroute uitstippelen om binnen 9-12 maanden de organisatie vernieuwing samen vorm te geven. Lees meer over onze aanpak

Het geheim? Geen rapporten, maar actie. Nieuw gedrag en doelgerichte samenwerking waarin mensen op elkaar kunnen rekenen. Persoonlijk, team en cross-functioneel. Met 100% focus op resultaat helpen we jouw organisatie in vernieuwing en ontwikkeling.

Corinor beschikt over de ‘architecten’ om een transformatieprogramma te ontwikkelen, in momentum te houden en te borgen. We laten uw leidinggevenden en medewerkers uitgroeien tot echte leiders van uw verandering, ontwikkeling en vernieuwing.

Contact en informatie
Neem contact op
Video LambWeston
Ontdek wat het effect is geweest van de Corinor trainingen op de werkprocessen en het team.
Bekijk de video
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram