Organisatie in vernieuwing

Onze aanpak: learning by doing

Corinor staat voor een duidelijke en concrete aanpak. Heldere afspraken over de gewenste resultaten, goede begeleiding en een proactieve houding zijn voor ons vanzelfsprekend. Wij stellen organisaties, teams en medewerkers in staat om voortaan volgens de aangeleerde methodes te werken. Onze aanpak is ‘learning by doing’. Organisaties kunnen een ontwikkeltraject volledig zelfstandig voortzetten om continu het aanwezige potentieel te benutten. Corinor biedt organisaties hiermee een unieke, pragmatische en wetenschappelijk bewezen aanpak voor blijvend succes.

Gegarandeerd succes

In drie tot negen maanden tijd kan de performance van de organisatie stijgen met minimaal dertig procent. Corinor legt met haar unieke High Performance aanpak een directe relatie tussen het gewenste resultaat van de organisatie en het gedrag dat nodig is om dat resultaat te behalen. De organisatie ontwikkelt zich in drie maanden tijd van actief naar proactief. Of in negen maanden tijd van reactief naar actief waarbij faalkosten worden gereduceerd.

Van reactief naar excellence

Wij begeleiden je door de volgende fasen van organisatieontwikkeling:

Integrale aanpak

Waardecreatie is een proces dat nooit eindigt. De verschillende elementen vormen een cirkel en versterken elkaar. Zo ontstaat een terugkerende cyclus. Elk afzonderlijk element is cruciaal voor het creëren van waarde. De integrale aanpak en de interventies van Corinor richten zich op het integraal aanpakken van verandermanagement, procesmanagement en duurzame mentale verandering. Deze aanpak noemen wij 'procesmatig verbeteren'.

Waarde creëren

Veranderen doe je nooit om het veranderen zelf. Via verandering willen we duurzame waarde creëren voor alle stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij. Onze succesvolle aanpak bevat onder meer de volgende elementen:

 • Nemen van eigenaarschap: we laten jouw managers en teamleiders verantwoordelijkheid dragen. Zo creëren we een kritische massa om de verandering te begeleiden.
 • Mobiliseren van energie: we creëren energie om te veranderen door een sense of urgency of een sense of excitement aan te wakkeren.
 • Koersbepaling: wij ontwikkelen met jou en je medewerkers een gedragen visie, een business transformatie modus en een strategie om de gewenste verandering of ontwikkeling duurzaam met elkaar vorm te geven. Dit als fundament voor het creëren van waarde.
 • Maken waar en verbeteren: het naleven en uitvoeren van de visie en de strategie in jouw praktijk en in het dagelijks leven. Het stimuleren van mensen tot ondernemerschap.
 • Inspireer anderen: toon voorbeeldgedrag, coach medewerkers vanuit inspirerend leiderschap, laat je successen zien, deel ze met alle externe stakeholders, leer hiervan en co-creëer nieuwe mogelijkheden.
 • Verander holistisch: deze veranderingen worden mogelijk gemaakt en bekrachtigd door goed leiderschap, effectieve teams, een goed begeleid veranderproces en culturele doorbraken.
Zichtbaar resultaat
Onze succesvolle aanpak
heeft geleidt tot:
 • 30% hogere productiviteit
 • 12% meer omzet
 • 68% minder faal/rework kosten
 • 51% minder verloop van klanten
 • 12% hogere klanttevredenheid
 • 51% minder verloop van medewerkers
 • 27% minder verzuim
 • 62% minder veiligheidsincidenten
Contact en informatie
Neem contact op
Video LambWeston
Ontdek wat het effect is geweest van de Corinor trainingen op de werkprocessen en het team.
Bekijk de video
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram