Mentaalrijk voor verwijzers
Snel een duurzaam resultaat met snelle,zorgvuldige afstemming en terugkoppeling

Voorkomt en reduceert verzuim

Mentaalrijk richt zich op de individuele problematiek van de medewerker. De interventies zijn gericht op ervaringsgericht leren, vaak in groepsverband. Het resultaat is dat een medewerker bewust leert reflecteren en corrigeren, en hiernaar kan (blijven) handelen. Zo ontstaat in zeer korte tijd een maximaal effect. De werkgever hoeft zijn medewerker dus niet lang te missen. Als verwijzer blijft u volledig op de hoogte van de voortgang.

Mentaalrijk in de praktijk

Ieder mens is uniek. De aanpak van Corinor is daarom altijd maatwerk. Medewerkers kunnen binnen enkele dagen bij ons terecht voor een intake op een locatie naar keuze. Bij de intake zijn een erkende senior ontwikkelcoach en een BIG-geregistreerde psycholoog aanwezig. De medewerker vult daarna een vragenlijst in. Hiermee krijgen we inzicht in zijn problematiek, verandervermogen, veranderbereidheid en wensen. Corinor bekijkt de kortste weg naar duurzame productiviteitsverbetering of herstel. Daarbij beoordelen we ook of wij succesvol kunnen zijn en binnen welk tijdsbestek. We houden u als verwijzer continu op de hoogte.

De ervaring van Sigrid met Mentaalrijk

sigrid mentaalrijk

Voor wie?

 • uitgeblust zijn en weinig energie hebben.
 • verminderde focus ervaren bij zichzelf.
 • geen balans meer (her)kennen tussen werk en privé.
 • vastgelopen zijn in het werk.
 • frequent (kort) verzuimen.
 • psychische en psychosomatische klachten hebben.

De medewerker heeft door één of meer van deze kenmerken een verhoogd verzuimrisico of dreigt terecht te komen in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Gegarandeerd snelle werkhervatting

Onze snelle, pragmatische aanpak is wetenschappelijk onderbouwd, bewezen effectief en vastgelegd in protocollen. Wij zijn gericht op het resultaat: een spoedig herstel en bij ziekteverzuim een snelle werkhervatting. Daarbij telt ook het resultaat op de lange termijn. Corinor heeft een transparante manier van werken, die is gericht op het duurzaam ontwikkelen van krachtige, energieke, mentaalrijke en ondernemende medewerkers.

Direct concrete resultaten en voordelen

Deelnemers aan het programma Mentaalrijk leren hoe zij voortaan betere resultaten kunnen boeken in hun werk. En dat met groter gemak en minder energie. Andere resultaten zijn onder meer:

 • minder geleefd worden door de omstandigheden, meer grip hebben op situaties en zelf meer initiatief nemen.
 • kennis van eigenwaarde, meer zelfvertrouwen, openheid en levendigheid.
 • betere omgang met hoge werkdruk, stress en tijdsdruk.
 • meer creativiteit bij het oplossen van problemen.
 • een beter evenwicht tussen denken en doen.
 • een groter vermogen om doelstellingen echt te halen.

Van uitval naar mentale weerbaarheid

Bron
Corinor onderzoekt de oorzaken van het tekort aan energie en het frequente verzuim. Wij pakken de bron aan voor een duurzaam resultaat op de lange termijn.
Balans
Mentaalrijk brengt balans in de gezondheidsbeleving en het bewustzijn van de medewerker. Welke (onbewuste) gedachten, gevoelens, gewoonten en gedragingen weerhouden hem? Zo activeren we het zelfherstellend vermogen.
Herstel
Corinor zorgt ervoor dat medewerkers mentaal rijker worden en de focus leggen op mogelijkheden en kansen. Ze krijgen weer energie en hervatten het werk.

Onze brochure

Onze interventies bestaan uit wetenschappelijk bewezen trainingen. Hierin ontstaat in zeer korte tijd (een lang weekend) een maximaal en duurzaam effect. Medewerkers én werkgevers ervaren onze aanpak als opbouwend. U ontvangt schriftelijke en telefonische terugkoppeling. De opdrachtgever ontvangt een summiere, niet medisch-inhoudelijke toelichting.

Bekijk de brochure

Contact en informatie
Neem contact op
Columbus informatieavond
informatieavond
Kom luisteren én ervaren op de informatieavond!
Aanmelden
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram