Columbus training nu ook in de Randstad!

Vanaf oktober 2024 bieden we de Columbus training ook
op Vrijhaven Zwier in Vinkeveen aan.
Voor meer informatie over de locatie:

Skip to main content

Klachtenprocedure CPTD

Klachtenprocedure CPTD

Klachtenreglement

Waar  mensen  met  elkaar  werken,   ontstaan   ook   misverstanden.  Misschien   ben jij het met bepaalde  zaken  niet eens  of ben je  ontevreden.  Bijvoorbeeld  over  de hulp die je krijgt, de bejegening  door  een  van  de  medewerkers,  onze bereikbaarheid, de aanpak.

Heb je vragen of klachten, laat het dan weten!  Zo  ontstaat  de  kans  om  een oplossing te vinden. Bovendien heb jij als cliënt het  recht  om  een  klacht  in  te dienen. Hieronder lees je wat je kunt doen en waar je terecht kunt. Fijn als je het ons direct laat weten zodat we kunnen kijken hoe we er snel iets aan kunnen doen.

Samen oplossen

Een rechtstreeks gesprek met jouw coach is vaak de snelste weg tot een oplossing. Mocht dit niet voldoende voor jou zijn, mail dan je klacht, binnen 4 weken na het einde van de desbetreffende training/opdracht naar de klachtenfunctionaris binnen Corinor People and Tribe Development BV (voortaan: Corinor PTD): Wendy Naerebout: wendy@corinor.nl

Termijn

Na ontvangst van je klacht ontvang je binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We behandelen je klacht binnen 4 weken na de ontvangstbevestiging. Is er meer tijd nodig, dan word je daarvan op de hoogte gesteld hoeveel tijd er nog nodig is om uitsluitsel te kunnen geven.

Andere mogelijkheden

Mochten we er samen niet uitkomen, of ben je niet tevreden met de manier waarop we jouw ontevredenheid of klacht hebben opgepakt? Dan kun je contact opnemen met onafhankelijk klachtbehandelaar Roelof Voorintholt. Je kunt hem bereiken op r.j.voorintholt@gmail.com. Hij neemt de klacht in behandeling als:

a. je eerst contact met Wendy Naerebout hebt opgenomen om te kijken of de zaak naar wederzijdse tevredenheid afgehandeld kon worden;
b. je daarnaast duidelijk omschrijft wat je klacht is en welk voorstel je hebt om een en ander op te lossen.

Na ontvangst van je klacht mailt de onafhankelijk klachtbehandelaar binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst, zowel naar jou als naar Corinor PTD.

De onafhankelijk klachtbehandelaar organiseert het verdere contact om jou en Corinor PTD te horen. Dit kan telefonisch, schriftelijk of per mail plaatsvinden.

De onafhankelijk klachtbehandelaar beoordeelt of je klacht gegrond is, en of je recht hebt op compensatie. Dit kan nooit meer bedragen dan de kosten van de training en of opleiding.

De onafhankelijk klachtbehandelaar doet uitspraak binnen 4 weken na ontvangst van jouw klacht. Is er meer tijd nodig, dan worden jij en Corinor PTD daarvan op de hoogte gesteld hoeveel tijd er nog nodig is om uitsluitsel te kunnen geven.

De uitspraak van de onafhankelijk klachtbehandelaar is bindend voor ons en eventuele consequenties worden binnen 2 weken afgehandeld, door Corinor PTD, dan wel door jou. 

Uw privacy

Jouw  vragen  of  klachten  worden binnen Corinor PTD inhoudelijk  alleen in vertrouwen besproken  met  anderen,  zoals jouw  coach.  Jouw klacht en bijbehorende correspondentie wordt 1 jaar bewaard in het desbetreffende klachtendossier. 

Kosten

Wanneer jij de klachtenfunctionaris van Corinor PTD  inschakelt, worden daarvoor geen kosten in rekening gebracht.